rekenen
artikel

Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord

Wie begint met leren rekenen loopt wellicht aan tegen de volgorde van acties. Daarvoor was vroeger het ezelsbruggetje: "Meneer Van Dalen Wacht OAntwoord". In dit artikel leggen we dit uit inclusief de juiste volgorde bij rekenen die tegenwoordig gehanteerd wordt.

5 min leestijd

Ezelsbruggetje

De volgorde voor het oplossen van een wiskundige som wordt in Nederland dankzij het ezelsbruggetje "Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord" een stuk eenvoudiger om te onthouden. De volgorde van deze woorden staat voor:

  • Meneer: Machtsverheffen
  • Van: Vermenigvuldigen
  • Dalen: Delen
  • Wacht: Worteltrekken
  • Op: Optellen
  • Antwoord: Aftrekken

Internationaal wordt de volgorde bij wiskundige opgacen uitgelegd aan de hand van PEMDAS. Dit staat voor Parentheses (haakjes), Exponents (machten), Multiplication (vermenigvuldiging), Division (delen), Addition (optellen), en Subtraction (aftrekken). 

Juiste reken volgorde

De officiele volledige juiste volgorde bij wiskundige sommen is als volgt:

  1. Los eerst de delen binnen haakjes op
  2. Los de machten en wortels op van links naar rechts
  3. Los de vermenigvuldigingen en delingen op van links naar rechts
  4. Tel alles op/trek af van links naar rechts.

 

Voorbeeldsommen

(4x5)+(3x2) = ?

Oplossing:

Eerst alles tussen de haakjes oplossen:

(20)+(6) = 26

 

4x5+3x2 = ?

Oplossing:

Eerst vermenigvuldigen en dan optellen:

20+6 = 26

 

Beide antwoorden zijn gelijk. Draaien we nu de x en de + om, dan ontstaat er een ander verhaal:

 

(4+5)x(3+2) = ?

Oplossing:

Wederom eerst tussen de haakjes oplossen:

9 x 5 = 45

 

4+5x3+2 = 

Oplossing:

Eerst vermenigvuldigen van de 5 en de 3 en vervolgens pas optellen:

4+15+2 = 21

Leuk artikel?
Dit artikel is geschreven door:
T. Echniek

Liefhebber en kenner van wetenschap, natuur en techniek. Van de maan tot de maanvis

Op al onze artikelen zijn auteursrechten van toepassing. Iets op te merken? Neem contact met ons op

Gerelateerde arikelen

a BRANDLY product